financieelplan

Slogan van je site

Openingsbalans

De openingsbalans zit opgenomen in je financiele plan van je bedrijfsplan. Een beginbalans betekent hetzelfde als een openingsbalans. Een openingsbalans is een overzicht met schulden en bezittingen op een vast moment. Bijvoorbeeld je eigen en vreemd vermogen maak je zo inzichtelijk. In een openingsbalans maak je verschil tussen kortlopende schulden en langlopende schulden zoals een hypotheek. Een gezond eigen vermogen maakt de kans op het krijgen van een een banklening aanmerkelijk groter.

Financieel plan

Een treffend ondernemingsplan kent een gedetailleerd financieel plan . In een financieel plan werk je cijfermatig je toekomstige onderneming] uit. Je neemt in je financiƫle plan diverse vaste hoofdstukken op. Andere partijen zoals banken en investeerders zullen een uitgewerkt financieel plan vragen. Gun zelf rust en zorg dat alle cijfers goed op een rijtje staan met behulp van een financieel plan.

Exploitatiebegroting

Met behulp van een exploitatieprognose maak je de kosten en omzet voor het komende jaar inzichtelijk om omzet en kosten voor bijvoorbeeld een maand of een jaar op een rijtje te zetten. Zo weet je hoeveel winst of verlies je met je bedrijf verwacht te behalen. Een exploitatiebegroting en exploitatieprognose komen op hetzelfde neer. Met een exploitatieprognose hou je simpel bij of je op koers ligt met je bedrijf.

Liquiditeitsprognose

In een liquiditeitsprognose maak je op maand of jaarbasis alle inkomende en uitgaande kasstromen helder. Met een liquiditeitsprognose kan je dus goed bekijken of je aannames juist zijn geweest en of je moet bijsturen. Bijsturen kan bijvoorbeeld door debiteuren sneller facturen te sturen.

Investeringsplan

Een investeringsplan geeft je een lijst van alle investeringen die je moet doen om goed voorbereid van start te gaan met je onderneming. Het zijn de uitgaven die je moet doen nog voordat je de eerste betalende klant binnen hebt gehaald. Deze investeringen zorgen ervoor je eigen bedrijf op te starten. Daarnaast biedt het investeringsplan inzicht in hoeveel bedrijfskapitaal benodigd is. Enkele voorbeelden van investeringen de de aankoop van voorraad, koop van onroerend goed en bedrijfsmiddelen zoals inventaris. De noodzaak van een overtuigend investeringsplan is ruimschoots aangetoond. Door de omvang van investeringen goed in te schatten, weet je beter hoeveel geld je moet verdienen in je bedrijf om deze investeringen af te betalen.

Financieringsplan

Nu je alle investeringen inzichtelijk hebt kan je daarna kijken hoe je deze gaat financieren. Een hulpmiddel hiervoor is een financieringsplan. In een financieringsplan staat met welk soort kapitaal je investeringen gaat financieren, zoals met eigen vermogen of investeringen van derden. De verhouding eigen inbreng en vreemd vermogen moet in balans zijn. Het totaal aan investeringen is dus gelijk aan het totaal van financieringen.

Bedrijfsplan

Een bedrijfsplan is een must voor beginnende ondernemers. Met een ondernemingsplan vertel je jezelf en anderen welke ambities en kansen je onderneming heeft. Een ondernemingsplan kent uit een aantal standaard onderdelen zoals een beschrijving van jou als ondernemer en een financieel plan met een exploitatieprognose en financieringsplans. Daarnaast heb je een ondernemingsplan nodig voor een een lening bij de bank.